02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category

Current Clamp Multimeter - CM11 (ราคาถูก)

รายละเอียดสินค้า : -Current clamp multimeter แบบพกพา -ย่านวัดกระแสไฟ DC 0.1mA-10A -ย่านวัดกระแสไฟ AC 0.1mA -20mA(process signal) -ย่านวัดแรงดันไฟ AC/DC 0.01-300 V -ย่านวัดความต้านทานไฟฟ้า 0.1-500,000 โอห์ม

FLOW 38


-ความดัน: ทนได้สูงถึง 4 MPa(40bar)
-อุณหภูมิของไหล: ทนได้สูงถึง +170°C
-สัญญาณออก: 4-20 mA, Pulse, RS-485, M-Bus, Modbus
-ย่านต่ำ/ย่านสูง ของย่านวัด:1:60(standrad), 1:100, 1:200

KTH-350


2 input Pt100 พร้อม Sensor วัดอุณหภูมิ, ความชื้นในตัว
วัดค่าได้ถึง 1 - 4 – parameter
เก็บค่าที่วัดได้ 100,000 จุด (Readings)
มีจอแสดงผล LCD 2 บรรทัด

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด รุ่น KIRAY300


• ย่านวัด:-50 ถึง +1850°C
• เชื่อมต่อ Thermocouple ชนิด K ได้
• แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ 9 V(นานสูงสุด 95 ชั่วโมง)
• ชี้จุดวัดด้วยเลเซอร์ (ระยะทาง:ขนาดวัตถุ 50:1)

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/สิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์

บจก.พีอาร์ซี เทคโนโลยี่ คอร์ปอเรชั่น บริการจัดจำหน่าย เครื่องมือวัด ประเภทต่างๆเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความชื้น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ สำหรับวัดเพื่อหาความแม่นยำในการทำการทดลอง และเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ใช้ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยตัวบันทึกแบบไร้สาย ส่งข้อมูลจาก เครื่องมือวัด สู่อุปกรณ์บันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือวัด

  คุณภาพของเครื่องมือย่อมส่งผลกระทบถึงผลงานการวิจัยหรืองานใดๆก็ตาม หากเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดไม่อยู่ในสภาพปกติ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับงานวัดไม่ได้มาตรฐานความเที่ยงตรง ทำให้ค่าที่วัดได้ คลาดเคลื่อนไปจากที่ควรจะเป็น ดังนั้นการเลือกซื้อ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานระดับสากลจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและคุ้มค่ากว่าในระยะยาว 

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่กำลังมองหา เครื่องมือวัด ได้มาตรฐานสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ 02-932-1711-3 ขอขอบพระคุณค่ะ