02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


23
>> เครื่องวัดความชื้น วัสดุ  
>> เครื่องวัดความชื้นกระดาษ   [3]
1

เครื่องวัดความชื้นกระดาษและกล่องกระดาษแบบพกพา เชื่อถือได้ ใช้งานง่ายวัดความชื้นแบบสัมผัสโดยไม่ทำลายชิ้นงาน วัดความชื้นในกระดาษ, กระดาษทิชชู, กระดาษแข็ง ..
2

เครื่องวัดความชื้นและตรวจหาสายสายและแท่งโลหะในเรือ