02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


10
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบพกพา  
>> เครื่องวัดก๊าซ คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ CO2   [2]
1

เครื่องวัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แบบพกพา
วัดค่า CO2 และอุณหภูมิ
ขนาดเล็ก พร้อม datalogger
เหมาะสำหรับ การฟัก, โรงเรือน, ฟาร์มเห็ด ฯลฯ
2

เครื่องวัดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์แบบพกพา พร้อมสัญญาณเตือนในตัว
น้ำหนักเบา แสดงค่า CO2 ในอากาศ แสดงผลแบบดิจิตอล
ใช้เทคโนโลยี การวัดแบบอินฟราเรด พร้อมบันทึกค่าในตัว (Data Logger)
และเวลานาฬิกาทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า 12 ชั่วโมง
สำหรับงานใน LABและอุตสาหกรรม