02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


11
>> เครื่องวัดก๊าซ แบบติดตั้ง
1

เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษและก๊าซไวไฟหรือระเบิด
แบบ DUST/DU และ DUST/DY
ควบคุมการทำงานด้วย MCU
สัญญาณออก 4 - 20 mA
3 รีเลย์คอนแทค
RS485 Interface
2

เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษและก๊าซไวไฟหรือระเบิด
ส่งสัญญาออก 4-20 mA x 2 (dual outputs)
วัดค่าเป็น % L.E.L หรือ ppm
โครงสร้างแบบ RAS และ DUST
3

เครื่องตรวจก๊าซพิษและก๊าซไวไฟหรือระเบิด
แบบ Explosion proof
ควบคุมการทำงานด้วย MCU
สัญญาณออก 4 - 20 mA
3 รีเลย์คอนแทค
4

หน่วยแสดงผลและควบคุม
รับสัญญาณ 0 - 5 V หรือ 4 - 20 mA
ส่งสัญญาณออก 4 - 20 mA
5

เครื่องวัดปริมาณ CO แบบติดตั้ง
ย่านวัด : 0-500 ppm
สัญญาณออก : 0-10V หรือ 4-20mA
ระดับการป้องกัน : IP65
6

เครื่องวัดปริมาณ CO2 แบบติดตั้ง
ย่านวัด : 0-5,000 ppm
สัญญาณออก : 0-10V หรือ 4-20mA
ระดับการป้องกัน : IP65
7

เครื่องวัดปริมาณ CO แบบติดตั้ง
ย่านวัด : 0-500 ppm
สัญญาณออก : SPDT Relay 3A/230Vac
ระดับการป้องกัน : IP65
8

เครื่องวัดปริมาณ CO2 แบบติดตั้ง
ย่านวัด : 0-5,000 ppm
สัญญาณออก : SPDT Relay 3A/230Vac
ระดับการป้องกัน : IP65
9

เครื่องวัดปริมาณ CO และอุณหภูมิแบบติดตั้ง
ย่านวัด : 0-500 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ : 0 ถึง 50 °C
สัญญาณออก : 0-10V หรือ 4-20mA
ระดับการป้องกัน : IP65
10

เครื่องวัดปริมาณ CO2 และอุณหภูมิแบบติดตั้ง
ย่านวัด : 0-5,000 ppm
ย่านวัดอุณหภูมิ : 0 ถึง 50 °C
สัญญาณออก : 0-10V หรือ 4-20mA
ระดับการป้องกัน : IP65
11

วัด CO2 0-2000 ppm
สัญญาณออก 0/2 - 10 Vdc
ติดผนังหรือติดตั้งกับท่อ
มีหรือไม่มีจอ LCD แสดงผล
12

วัด CO2 0-3000 ppm และ อุณหภูมิ 0-50 °C ในเครื่องเดียวกัน
สัญญาณออก : 0/2-10 Vdc, 0/4-20mA
13

ควบคุม CO2 และอุณหภูมิในเครื่องเดียวกัน เพื่อควบคุมวาล์วและรีเลย์
สัญญาณออก 0/2 - 10 Vdc , 0/4-20mA
มีแบบติดผนังและติดตั้งที่ท่อลม
14

ควบคุม CO2 อุณหภูมิและความชื้นในเครื่องเดียวกัน มี Output เป็น
analog และ digital เพื่อควบคุมส่วนต่างๆ เหมาะสำหรับการควบคุม
การใช้พลังงาน และ ควบคุมคุณภาพอากาศในห้องที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของโหลด
15

วัด CO2 และ CO ควบคุมการระบายอากาศ ส่งสัญญาณเตือน(alarm)
สัญญาณออก 0/2 - 10 Vdc , 0/4-20mA
มีแบบติดผนังและติดตั้งที่ท่อลม
มีหรือไม่มีจอ LCD แสดงผล