02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info

Product Category


23
>> เครื่องวัดความชื้น วัสดุ  
>> เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง   [1]
1

เครื่องวัดความชื้นวัสดุ (เหมาะสำหรับไม้ อิฐ ปูนซีเมนต์)
ย่านการวัด ของแต่ละวัสดุที่สามารถวัดได้
ไม้เนื้อแข็ง: 8 - 78.5 %RH
ไม้เนื้ออ่อน: 10 - 93.7 %RH
อิฐ : 0 - 22.9 %RH
ซีเมนต์ และ ปูนปลาสเตอร์ : 1 - 2.5 %RH
2

MC-60A
เครื่องวัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้างแบบพกพา เชื่อถือใช้งานง่าย วัดความชื้นแบบสัมผัสโดยไม่ทำลายชิ้นงาน วัดความชื้นไม้และวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, ปูนปลาสเตอร์, ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์, แผ่นและผนังยิปซัม, อื่นๆ
3

เครื่องวัดความชื้นสำหรับวัสดุก่อสร้าง
Moisture Content Meter for Building Materials MC-360BLA
เครื่องวัดความชื้นสำหรับวัสดุก่อสร้างแบบพกพา ใช้งานง่าย วัดปริมาณความชื้นในวัสดุก่อสร้างแบบสัมผัส ไม่ทำลายชิ้นงาน วัดค่าได้แม่นยำ ตรวจวัดในวัสดุได้ลึก 100 mm
4

เป็นเครื่องวัดความชื้นแบบเข็มสำหรับวัดความชื้นในเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง เหมาะสำหรับผู้ตรวจอาคาร, ช่างไม้…. ใช้งานง่ายสามารถตรวจวัดระดับความชื้นที่เกิดจากรอยรั้วของผนัง,กำแพง, พื้นและหลังคา
5

เครื่องวัดความชื้น ยิปซัม (gypsum) และ คอนกรีต แสดงค่าความชื้น 0 -100 วัดแบบสัมผัส ไม่ทำลายชิ้นงาน ตรวจหาความชื้นในวัสดุก่อสร้าง เช่น กำแพง, เพดานและพื้น